Furnir

Furnir je materijal koji svojom posebnošću krasi vrijedni namještaj. Furnir proizvod dobiven je preradom drva na tanke listove. Listovi  furnira se lijepe na  ivericu, MDF, šperploče i panel ploče.

Potrebno ga je lakirati i/ili bajcati i kantirati rubove trakama ili masic letvicama. Koristi se za izradu fronti, stolova i  sobnih vrata uredskog namještaja i namještaja u privatnim prostorima. Osim navedenoga, često se koristi i obloge zidova u javnim prostorima i uredima. Koristi se za izradu uredskog namještaja kada mu se želi dati prirodniji izgled pa je to česti materijal u ponudi rukovoditeljskih (menadžerskih) programa.

Danas se kao sirovina za proizvodnju furnira upotrebljavaju samo probrane vrste drva. Na furniru se jasno vide prirodne strukture i boje drva. Ovisno o tehnici i postupku furniranja, mogu se postići rezultati da furnirana iverica izgleda kao masiv, odnosno namještaj od punog drveta i na taj način se dobije bolja kvaliteta proizvoda, tj. ne dolazi do “rada” drva zbog vlage u zraku, a time i do pucanja drvene površine.

Završna obrada furnira jednaka je kao i kod masiva. Možemo ga uljiti, voskati ili lakirati. Što su listovi furnira deblji to je namještaj otporniji na trošenje i bolje izgleda.

Prednosti furnira

Manja mogućnost pucanja
u odnosu na normalno drvo

Veća iskoristivost
drva – štede se šume

Estetska vrijednost
finalnog proizvoda

Izgled masivne ploče

Lakša manipulacija
finalnog proizvoda

Adriatic Croatia International Club d.d.
– ACI Marina